Browsing Tag

ระบบเชื้อเพลิง

PLUNGER …..ว่ากันด้วยเรื่องความใหญ่

ซากของยุงที่โดนไม้ตีไฟฟ้าช็อตจนหมดสิ้นสติสมประดี ก็ยังมีความหมายกับมดทั้งหลายที่มาแบกซากนั้นไปเป็นเสบียงอาหาร การทำงานของกลไกการฉีดน้ำมัน ในระบบปั๊มฉีดเชื้อเพลิงน้ำมันดีเซล การตกแต่งลูกปั๊มใหญ่คือเรื่องที่เขาทำกันในการตกแต่งแบบ “ขั้นกว่า”…