Ford Ranger “Mission Possible”

ฟอร์ด เรนเจอร์ กับการพิชิตภารกิจสุดท้าทาย

ด้วยความแข็งแกร่งของ ฟอร์ด เรนเจอร์ ที่ได้พบเห็นตามท้องถนนกับสมรรถนะที่เหนือชั้นบนออนโรดเราคงเห็นกันปกติ แต่วันนี้กับภารกิจที่ต้องใช้ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อในทางออฟโรดเพื่อชุมชนอันห่างไกล ซึ่งเป็นเขตวัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านเลตองคุ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก “Mission Possible” จึงเริ่มต้นขึ้น ณ ที่นี้ จ.ตาก

ฟอร์ด เรนเจอร์ “Mission Possible” ภารกิจสุดท้าทายเริ่มที่อำเภอแม่สอด จ.ตากในรูปแบบคาราวานโดยทีมสื่อมวลชนจะต้องทำภารกิจด้วยการซื้อของหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหาร แท้งก์น้ำ เครื่องปั่นไฟ โซลาร์เซลล์ และวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการบูรณะโรงเรียนและสถานที่สาธารณะในชุมชน ก่อนเดินเข้าสู่อำเภออุ้มผาง ซึ่งต้องผ่านเส้นทางที่มากกว่า 1,219 โค้ง ตลอดเส้นทางกว่า 170 กิโลเมตร จากอำเภอแม่สอดไปยังอำเภออุ้มผาง

โดยฟอร์ด เรนเจอร์ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรับนน้ำหนักการบรรทุกได้เกือบ 1 ตันและยังสามารถลากจูงได้มากถึง 3.5 ตันซึ่งในวันแรกเราเดินทางพร้อมสัมภาระที่หนักและเต็มกระบะหลังแทบทุกคัน ก่อนวันที่ 2 จะเข้าสู้เส้นทางออฟโรดที่หนัก ณ บ้านเลตองคุ ชายแดนไทย – พม่า

เส้นทางวันที่ 2 ที่ต้องเดินทางเข้าไปสู่พื้นที่วัฒนธรรมพิเศษกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงลัทธิฤาษีที่มีประวัติศาสตร์นานกว่า 200 ปี ที่ยังคงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลก ณ บ้านเลตองคุ ซึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-พม่าต้องเดินทางผ่านแนวเขาทางโค้งและขึ้นลงลาดชัน ต่อด้วยเส้นทางที่แคบและขรุขระ เป็นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร ฟอร์ด เรนเจอร์ ทุกคันได้ใช้ระบบ 4×4 ในตำแหน่ง 4L พร้อมระบบช่วยออกตัวขณะจอดบนทางลาดชัน (HLA) และระบบควบคุมความเร็วขณะลงเขา (HDC)ซึ่งจำเป็นมากในช่วงของทางลงเขา และในทางขึ้นที่จะต้องใช้กำลังเครื่องยนต์ในการปั่นล้อ แต่ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 2.0 ลิตร ทั้ง Bi-Turbo 213 แรงม้า และ Single Turbo 180 แรงม้า ก็มีพลกำลังเหลือเฟือที่จะผ่านเนินที่สูงชันและดินโคลนลื่นได้อย่างสบาย

เมื่อถึงที่โรงเรียน ตชด. บ้านเลตองคุ ก็ไม่รีรอร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงและฟื้นฟูโรงเรียน โดยเปลี่ยนหลังคาโรงอาหารที่ชำรุดทรุดโทรม ปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางในห้องเรียนเพื่อให้เด็กๆเรียนหนังสือ ทาสีอาคารเรียนใหม่ ติดตั้งเสาไฟโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มแสงสว่าง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำและแท้งก์น้ำเพื่อให้ชุมชนมีน้ำสะอาดในการอุปโภคบริโภค และปรับปรุงระบบแสงสว่างให้สุขศาลาประจำหมู่บ้าน โดยอุปกรณ์ต่างๆ ได้บรรทุกเข้ามาโดยฟอร์ด เรนเจอร์ทั้ง 10 คัน

หลังเสร็จภารกิจ สื่อมวลชนได้ตั้งแคมป์พักแรม และรับประทานอาหารพื้นบ้านของชาวกะเหรี่ยงฤาษี พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน รำตง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน ซึ่งวิถีชีวิตของกระเหรี่ยงเลตองคุ คือการปลูกพืชสวน พืชไร่ โดยยังคงรักษาวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อแบบดั้งเดิมไว้ เช่น การห้ามตัดผม ชาวเลตองคุจะไม่เลี้ยงและไม่กินเนื้อสัตว์เลี้ยงทุกชนิด เช่น หมู เป็ด ไก่ สัตว์ที่เลี้ยงเช่น ช้าง วัว และควาย จะเอาไว้ใช้งานเท่านั้น เพราะถือว่าเป็นสัตว์ใหญ่ มีบุญคุณ และถ้าสัตว์เหล่านี้ตายไปจะต้องทำพิธีเผาให้ด้วย ส่วนสัตว์ที่ชาว เลตองคุกินคือปลาและสัตว์ที่ไม่ได้เลี้ยงไว้ นอกจากนี้ยังห้ามดื่มเหล้าด้วย หมู่บ้านเลตองคุเคร่งครัดเรื่องประเพณี ความเชื่อ และมีกฎระเบียบเป็นอย่างมาก

วันรุ่งขึ้น สื่อมวลชนได้ออกเดินทางสู่บ้านเปิ่งเคลิ่ง สุดเขตชายแดนประเทศไทย ติดบ้านห้วยแดนทางฝั่งพม่า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านกะเหรี่ยงที่สำคัญและมีประวัติความเป็นมามากว่า 100 ปี ระหว่างการเดินทางได้ใช้ระบบ 4×4 Low พร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย อีกตัวช่วยในการขับขี่แบบออฟโรดเมื่อเผชิญกับเส้นทางโหด  ฟอร์ด เรนเจอร์ ทำให้ภารกิจ ‘Mission Possible’ ในครั้งนี้เป็นไปได้และสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตอกย้ำนิยาม ‘เกิดมาแกร่ง’ อย่างแท้จริง

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.