Toyota Off Road Training In Hilux Vigo Champ World Festival จ. เชียงราย –

ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว สำหรับ Toyota Off Road Training In Hilux Vigo Champ World Festival เส้นทางธรรมชาติ เชียงราย – ห้วยแม่ส้าน – ดอยช้าง – โรงเรียนเวียงผาวิทยาเมื่อวันที่ 18-19 มกราคม 2557  ที่ผ่านมา โดยมีสมาชิกเข้าร่วมเดินทางมากถึง 30…