ทำวิกฤติให้เป็นโอกาสที่จังหวัดแพร่

ต้องยอมรับว่า วิกฤติที่เกิดจากการเมือง ทำให้เกิดอาการเครียดกันอย่างช่วยไม่ได้แต่ก็มีวิธีผ่อนคลายได้เหมือนกัน ชาว OFF ROAD จะนำไปใช้ก็ดีนะ เรื่องบุญสร้างทานนั้น คนไทยอยู่ในสายเลือด “หันหน้าเข้าวัด ขจัดความทุกข์” คราวนี้เดินทางไกล ไปจนถึงจังหวัดแพร่

วัดพระธาตุช่อแฮ ที่มีเจดีย์งดงามมาก “ศิลปะเชียงแสน” แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง บุด้วยทองคำดอกบวบ สูง 33 เมตร ตั้งอยู่บนฐานเชียงสี่เหลี่ยม 1 ชั้น มีประตูเป็นซุ้ม 4 ประตู สร้างแบบปราสาทล้านนา สวยจริงๆ ภายในโบสถ์มีหลวงพ่อช่อแฮ ปิดทองเหลืองอร่ามงามตายิ่ง ส่วนภายในบริเวณวัดมีศาสนสถานมากมาย

มาเมืองแพร่แล้ว หาวัดที่สำคัญที่สร้างบนภูเขา แปลกๆ กันเถอะ เพราะเราจะได้บุญและผ่อนคลายต่อวิกฤติได้ด้วย “วัดพระธาตุอินทร์แขวน” ณ พุทธอุทยานผาสวรรค์ เรียกเต็มๆ ว่า “พระธาตุอินทร์แขวนมหาโพธิสัมฤทธิ์” พระที่เราเห็นโผล่พ้นเขาช่วงหน้าอกนั้น สร้างความสนใจแก่พุทธศาสนิกชนมาก ส่วนก้อนหินที่รองรับพระบรมธาตุนั้น เด่นเป็นสง่าแปลกตา สีทองงามระยับ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ นมัสการวัดพระธาตุอินทร์แขวนเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557ที่โรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จังหวัดแพร่ ยังความปลาบปลื้มแก่พสกนิกรยิ่งนัก เราได้เกิดนิมิตหลังจากขึ้นไปบนเนิน เพิ่มพลังที่มีธงชาติปักอยู่ เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และสดชื่นเพราะเป็นแหล่งโอโซนระดับ 7 ของโลกทีเดียว ชาว OFF ROAD และทุกท่านถ้าได้ไป ต้องขึ้นไปให้ได้นะ ก่อนกลับ ท่านเจ้าอาวาสได้มอบวัตถุมงคลให้พวกเราเพื่อเป็นสิริมงคลกันถ้วนหน้า

อีกวัดที่ขาดไม่ได้เมื่อเราเข้าเมืองมา เราได้ไปที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร จริงๆ แล้วแยกเป็นสองวัดที่มีถนนกั้นเท่านั้น เรียกกันว่า “วัดพระบาท” กับ “วัดมิ่งเมือง” วัดพระบาทเป็นวัดของอุปราช ส่วนวัดมิ่งเมืองเป็นวัดของเจ้าผู้ครองนครแพร่ ต่อมาได้รวมเป็นวัดเดียวกัน โดยมี “พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี” เป็นองค์ประธานในโบสถ์ที่มีพิพิธภัณฑ์เก่าแก่มากมาย ค่ามหาศาลให้ได้ชม ยังได้รู้มาว่า “ยาขอบ” นักประพันธ์ยิ่งใหญ่เป็นทายาทเจ้าเมืองแพร่คนสุดท้าย

สำหรับคนไทยเชื้อสายจีนนั้นห้ามพลาด “ศาลเจ้าจังหวัดแพร่” ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมสองปีซ้อนจากกระทรวงมหาดไทย สวย สะอาด สงบ สมกับที่ได้รับรางวัลเกียรติยศ อยู่ภายในเมืองนั่นเอง

ก่อนเข้ากรุงเทพฯ เราผ่านจังหวัดพิษณุโลก แวะไปนมัสการพระพุทธรูปที่สวยที่สุดในประเทศไทย ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ประดิษฐาน “พระพุทธชินราช” เหลืองอร่ามทั้งองค์ ทรงงดงามยิ่ง ถือว่าเป็นวัดที่สำคัญในสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ทั้งทางศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม ครบถ้วนจริงๆ ตามประวัติไม่มีใครทราบว่าสร้างเมื่อใด แต่ก่อนกรุงสุโขทัยก็แล้วกัน โดยเฉพาะพระพุทธชินราชนั้น ผู้สร้างสร้างหลายครั้งไม่สำเร็จ ร้อนถึงเทวดาต้องแปลงกายลงมาสร้าง “ที่เขาบอกเล่ากันมานะ”

แต่พอไปดูพงศาวดารเหนือ กล่าวว่า “พุทธศักราช 1900 พระเจ้าศรีธรรมไตรปิฎก (พระมหาธรรมราชาลิไท) ครองกรุงสุโขทัย ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทรงศึกษาพระไตรปิฎกอย่างแตกฉาน พระองค์ทรงสร้างวัดนี้ขึ้น มีพระปรางค์อยู่ตรงกลาง มีพระวิหาร 4 ทิศ พระระเบียง 2 ชั้น ทรงให้ปั้นหุ่นหล่อพระพุทธรูป 3 องค์ ประดิษฐานเป็นประธานในพระวิหารทั้ง 3 หลัง ถือว่าเป็นวัดหลวงวรมหาวิหารที่สำคัญ

ตอนรถเดินทางกลับ ซึ่งพระอาทิตย์ค่อยๆ ลับตา ผมหลับตานึกถึงการได้ขึ้นเหนือ จังหวัดแพร่และพิษณุโลกครั้งนี้ ทำให้จิตใจผ่องใสเบิกบาน แช่มชื่น ที่ได้ไปสักการะวัดต่างๆ ถึงสามวัด ละอีกหนึ่งศาลเจ้า สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาชิกเดินทางไปในงานพิธีเปิดสำนักงานของสมาชิกที่แพร่ด้วย ถือว่าได้ประโยชน์อย่างมาก ส่วนตัวผมนั้น ในฐานะสื่อมวลชนต้องมีเรื่องราวมาบอกกล่าวแก่สมาชิก OFF ROAD และผู้ฟังทางวิทยุ จส. AMS 657 kHz อยู่แล้ว ขอกระจายบุญครั้งนี้ให้แก่ทุกท่านด้วยครับ

 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.