ททท.สำนักงานน่าน พร้อมรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่

น่านในช่วงเวลาที่ดีที่สุด กับว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดน่าน

ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ภายในประเทศเปลี่ยนแปลงไป ทำให้พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้คนต่างเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย การปรับตัวด้วยความจำนนนี้ กลายเป็นความเต็มใจไปโดยปริยาย หนำซ้ำกลับกลายเป็นการเดินทางท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ น่านจังหวัดเล็กๆ ที่เปี่ยมไปด้วยเรื่องราวทางศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ที่สำคัญความยังคงไว้ซึ่งธรรมชาติอันสมบูรณ์แบบที่รอให้ทุกคนแวะเวียนมาสัมผัส

วันนี้เรามีโอกาสดี ที่ได้รับเกียรติให้เข้ามาพูดกับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดน่าน “ว่าที่ร้อยตรี ภาณุวัฒน์ ขัดนาค” ผู้เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้พร้อมรับพฤติกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น

แผนการรองรรับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่จังหวัดน่าน

“จังหวัดน่านยังคงเน้นเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวในด้านสุขอนามัยเป็นสำคัญ ทั้งเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง การจัดกิจกรรมที่ไม่ทำให้เกิดความแออัดมากเกินไป ทั้งในแง่การจัดกิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อให้เกิดการเว้นระยะห่าง”

แผนการรองรับการเดินทางในรูปแบบ Road Trip

“เนื่องด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปของการเดินทาง ผู้คนหันมาเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ทำให้จังหวัดน่านให้ความสำคัญกับเรื่องของสวัสดิภาพความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ทาง ททท.น่าน มีเรื่องของมาตรฐาน SHA ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย จังหวัดน่าน ได้มีการประเมิณผ่านมาตรฐานของ SHA ไปในหลายๆ ส่วน เพื่อให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นในในการท่องเที่ยวได้มากขึ้น สำหรับแผนส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว ในปัจจุบัน เนื่องจากrพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวเปลี่ยนไป หันมาเดินทางท่องเที่ยวโดยรถส่วนตัวเป็นส่วนใหญ่ มีการส่งเสริมเส้นทางการเดินทาง Road Trip เชื่อมโยงภายในจังหวัดน่าน และจังหวัดใกล้เคียงในภูมิภาค รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาคด้วย ทำให้เกิดการปรากฏการณ์ใหม่กับนักท่องเที่ยว เพิ่มความสนุกสนานให้มากขึ้นระหว่างการเดินทาง รวมถึงได้สัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มีมุมมองใหม่ๆ เกิดขึ้น”

มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่อย่างไรบ้าง

“สำหรับช่องทางในการโปรโมท ด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว มีการใช้ Social Media มากขึ้น เราจึงมีการประชาสัมพันธ์ในหลายๆ ช่องทาง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงสินค้า และบริการที่เราได้นำเสนอขาย เช่น ฤดูฝน น่านก็จะมีความสวยงามที่เรียกว่าช่วง Green Season รวมถึงฤดูหนาว ในปลายปีที่ผ่านมา รวมถึงต้นปีนี้มีความหนาวเย็น และมีความสวยงามไม่แพ้ปีอื่นๆ ดังนั้นการใช้ช่องทางที่จะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวรับทราบ ก็จะมีหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, Twitter, instagram, Line Official และ Youtube ซึ่งจะนำเสนอเรื่องราว และภาพที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาจังหวัดน่าน ได้รับทราบมากยิ่งขึ้น”

ไฮไลท์สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาด

“จังหวัดน่าน เป็นจังหวัดที่มีเสน่ห์ในเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี อะไรที่เป็นของน่านดั้งเดิม จะยังคงถูกรักษาไว้ อีกเรื่องหนึ่ง คือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ น่านมีอุทยานแห่งชาติถึง 7 แห่ง กระจายตัวอยู่ทั่วทั้งจังหวัด ใน 15 อำเภอของจังหวัดน่าน ทำให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาจังหวัดน่านได้มากขึ้น”

เส้นทางที่เหมาะกับการขับรถเที่ยวสไตล์ Road Trip

“ในจังหวัดน่าน เส้นทางที่สามารถขับรถท่องเที่ยวได้ทุกเส้นทาง อำเภอเมืองอยู่ตรงกลาง และเชื่อมโยงออกไป ปัจจุบันเส้นทางที่ได้รับความนิยมมากที่สุดคือเส้นทางถนนลอยฟ้า ในช่วงของอำเภอสันติสุข บ่อเกลือ และยังมีเส้นทางที่มีถนนเป็นรูปเลข 3 นักท่องเที่ยวจะนิยมไปแวะถ่ายรูปจำนวนมาก ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเข้าไปปรับเส้นทาง ปรับที่จอดรถ เพื่อความปลอดภัย ไม่ให้เกิดอันตรายในเรื่องของการสัญจร ซึ่งก็ต้องแจ้งกับทางนักท่องเที่ยวด้วยว่า เมื่อไปท่องเที่ยว ณ จุดนั้นแล้ว ให้เน้นเรื่องของความปลดภัยเป็นสำคัญ จอดรถในที่ให้จอด ไม่ลุกล้ำเส้นทางสัญจร

สำหรับเส้นทางตรงนี้มีความสวยงามมาก เหมือนเราได้ขับรถอยู่บนสันเขา และมองเห็นทัศนียภาพสองข้างทางที่เต็มไปด้วยธรรมชาติ บางช่วงก็จะได้สัมผัสกับทะเลหมอก บางช่วงเวลาเราอาจจะได้เห็นภาพของน้ำตกหมอกด้วย เหมือนหมอกไหลผ่านจากยอดเขาคล้ายกับน้ำตก ซึ่งนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงาม

จังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวในทุกรูปแบบ ยกเว้นทะเล แต่เราก็มีทะเลหมอกมาชดเชยให้ มีทั้งถ้ำ เส้นทางเดินป่า ล่องแก่งลำน้ำว้า ที่ถือว่าเป็นสายน้ำอันดับหนึ่งของประเทศไทย จากนั้นนักท่องเที่ยวจะได้คุณค่าของการสัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังมีน้ำแร่ ที่อำเภอสองแคว และบ่อน้ำพุร้อน ซึ่งทั้งสองแห่งนี้อาจจะยังไม่พร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังต้องมีการเข้าไปปรับพัฒนาอีกนิดหน่อย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตัวเองได้ เพื่อประโยชน์แก่ชุมเอง และแหล่งท่องเที่ยวจะได้ไม่เสื่อมโทรม”

 

ช่วงเวลาที่น่านได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวสูงสุด ห้องพักภายในจังหวัดเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่

“ห้องพักของจังหวัดน่าน มีอยู่ประมาณ 3,600 กว่าแห่ง ซึ่งอัตราการเข้าพักตลอดทั้งปี ยังไม่เต็มดี แต่ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเข้ามาพักในช่วงวันหยุด หรือวันหยุดยาว ทำให้ในช่วงนั้นห้องพักอาจจะเต็ม หรือล้นออกไปบ้าง แต่เราได้มีแผนการรองรับ ด้วยการเชิญชวนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวในช่วงวันธรรมดา และมีการกระจายตัวนักท่องเที่ยว ลงไปสู่พื้นที่ต่างๆ ซึ่งภายใน 15 อำเภอของน่าน เราแบ่งออกเป็น 3 โซน คือน่านเหนือ น่านกลาง และน่านใต้ โดยเฉพาะในช่วงของโซนน่านเหนือ และน่านใต้ มีความสวยงามไม่แพ้ที่อื่นๆ และนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสทั้งธรรมชาติที่สวยงาม รวมถึงวิถีชุมชน รวมถึงที่พักสวยๆ ที่สามารถท่องเที่ยวได้ มีเส้นทางโครงข่ายที่เชื่อมโยงภายในตัวจังหวัดน่านเอง และเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียง ทั้งพะเยา แพร่ และเชียงราย อุตรดิตถ์”

เรื่องการท่องเที่ยววิถีชุมชน ททท. สำนักงานน่าน ให้ความสำคัญอย่างไร

“เรื่องของการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การท่องเที่ยวสามารถขับเคลื่อนไปได้ รวมถึงชุมชนเองจะเป็นผู้ดูแลแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ ดังนั้น การท่องเที่ยววิถีชุมชน จะเป็นส่วนขับเคลื่อน และเป็นแรงผลักดันสำคัญ เนื่องจากการท่องเที่ยวลักษณะนี้ ชุมชนเองจะได้รับผลประโยชน์ด้วย ในเรื่องการท่องเที่ยวชุมชน คนในชุมชนเองจะมีส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน และเมื่อประเมิณออกมาแล้ว มีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุง เราก็จะมาร่วมคิดกันเพื่อปรับปรุงกันใหม่ ร่วมรับชอบคือเราจะร่วมรับผลประโยชน์ และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม นี่คือหัวใจสำคัญของการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน”

มีแผนรองรับสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางพร้อมรถ RV อย่างไร

“สำหรับกระแสปัจจุบันที่มีนักท่องเที่ยวหันมาใช้รถบ้าน หรือรถ RV เป็นพาหนะในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านส่วนตัวจังหวัดน่านเอง ได้มีการเตรียมความพร้อมในการจอดรถ RV ในหลายๆ จุด ไม่ว่าจะเป็น พื้นที่ในตัวเมือง ซึ่งเทศบาลเมืองน่านได้จัดพื้นที่สำหรับจอดรถขนาดใหญ่ให้กับนักท่องเที่ยว เพื่อที่จะลดแรงสั่นสะเทือน หรือลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับโบราณสถานภายในตัวเมือง ดังนั้นรถบ้านหรือรถ RV ตรงนี้ ก็สามารถใช้บริการจุดจอดตรงนี้ได้ รวมถึงภายในอุทยานต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วจังหวัด ก็สามารถใช้บริการภายในอุทยานได้ เพียงแต่จะต้องแจ้งทางอุทยานก่อน ตามกฏที่ได้วางไว้ครับ”

รู้อย่างนี้แล้ว เตรียมเก็บกระเป๋าไปสัมผัสความงดงามของเส้นทางธรรมชาติกันที่จังหวัดน่านกันได้ทุกช่วงเวลา เพราะแต่ละฤดูกาลตลอดปี จังหวัดน่านมีของดีที่รอให้ทุกคนไปสัมผัสด้วยตัวเอง ที่สำคัญนักท่องเที่ยวสามารถมั่นใจได้อย่างเต็มที่ในเรื่องความปลอดภัยทางด้านสุขอนามัย ที่ ททท.น่าน ใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด เพื่อความสบายใจของนักท่องเที่ยวทุกคน

 

 

 

 

Comments are closed.