My default image กลุ่มอีซูซมอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์เพื่อการศึกษา
ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ – OFF ROAD MAGAZINE

กลุ่มอีซูซมอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์เพื่อการศึกษา
ให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10,402

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ และสถาบันฝึกอบรมตรีเพชรอีซูซุ โดยคุณปิยะ ภาตะนันท์ ผู้จัดการทั่วไป มอบชุดรถยนต์และชุดเกียร์พร้อมสื่อการสอนให้แก่ ศูนย์เทคโนโลยียานยนต์ โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกลุ่มอีซูซุ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ยานยนต์ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศต่อไป โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อิศเรศ ธุชกัลยา รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นผู้รับมอบ

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.